Disclaimer 


U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Van Deventer Accountants aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Van Deventer kan u helpen met o.a.