Nieuwe aanschaf auto in 2015

In een eerdere column heb ik beschreven hoe u de bijtelling van een auto kunt voorkomen. Uiteraard kan dat alleen als de auto op naam van de onderneming staat en u er zakelijke kilometers mee rijdt. Er zijn veel ontwikkelingen in de afgelopen perioden geweest over bijtellingspercentages en wijzigingen in uitstoot. Daarom is het goed om hier stil te staan bij de inhoud van de huidige regeling en de aangekondigde wijzigingen vanaf 2016. De regeling wordt in 2016 namelijk verder versoberd waardoor alle voordelen van het milieubewust rijden vrijwel verdwijnen. Alleen volledig elektrisch rijden lijkt nog steeds beloond te gaan worden vanaf 2016.
Om dit voor te zijn, kan het verstandig zijn om de investering in een nieuwe auto iets naar voren te halen of om een aflopend leasecontract in 2015 af te kopen. U rijdt dan in 2015 een nieuwe leaseauto.
Huidige regeling
De huidige regeling kent vijf categorieën en geldt voor auto’s waarvoor in 2015 het kenteken is afgegeven. Auto’s die in eerdere jaren op kenteken zijn gezet, kunnen van onderstaand overzicht afwijken:
• 4% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 0 gram per kilometer
• 7% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 1 – 50 gram per kilometer
• 14% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 50 – 82 gram per kilometer
• 20% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 83 – 110 gram per kilometer
• 25% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 111 gram en meer per kilometer

Nieuwe regeling
Vanaf 2016 zijn er nog maar vier categorieën. De regeling zier er dan als volgt uit:
• 4% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 0 gram per kilometer
• 15% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 1 – 50 gram per kilometer
• 21% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 51 – 106 gram per kilometer
• 25% bijtelling bij een CO2 uitstoot van 107 gram en meer per kilometer
De belangrijkste conclusie uit het bovenstaande is dat het volledig elektrisch rijden voor u als ondernemer nog steeds interessant blijft!
Bij de gedeeltelijk elektrische categorieën versobert de regeling fors. Overigens is de verwachting dat vanaf 2017 de gehele regeling nog meer wordt afgebouwd.
Het moment waarop de auto op kenteken wordt gezet, is bepalend voor de hoogte van de bijtelling. De bijtelling geldt steeds voor een periode van 60 maanden. In die periode is het mogelijk te wisselen van gebruik of eigenaar van de auto. Na de periode van 60 maanden wordt het percentage bijtelling opnieuw bepaald. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor 60 maanden. 

Nieuwe auto in 2015
Door de verdere versobering van de autobijtellingsregeling kan het voor u interessant zijn om de nieuwe auto nog in 2015 aan te schaffen. Zeker op het moment dat u een semi-elektrische auto wilt gaan rijden. De bijtelling voor privégebruik scheelt dan aanzienlijk (vooral in de categorie 1 – 82 gram verschilt het bijtellingspercentage tussen de 7 en 8 procent).
Bij een bijtelling voor een auto met een aanschafwaarde van € 40.000  is het voordeel in bijtelling zo’n € 2.800 - € 3.200. Afhankelijk van de schijf waarin uw inkomstenbelasting wordt belast, kan uw belastingvoordeel dan toch nog oplopen tot zo’n € 1.664 op jaarbasis (op basis van 52%).
Ook als u een leaseauto rijdt waarbij het contract in 2016 afloopt, kan het interessant zijn om het leasecontract eerder af te kopen. U betaalt dan weliswaar een afkoopsom, maar in veel gevallen zal het voordeel dat van het nieuwe leasecontract groter zijn.

Bijtelling auto’s ouder dan 15 jaar
De bijtelling over auto’s die ouder zijn dan 15 jaar, bedraagt 35% over de op dat moment geldende marktwaarde. Deze waarde zal fors lager zijn dan de cataloguswaarde, met dus een (veel) lagere bijtelling.

Wellicht is deze column voor u een signaal om eens goed na te denken over de auto waarmee u privé rijdt. U heeft nog even tijd om te bepalen of het interessant kan zijn om in 2015 een nieuwe auto aan te schaffen of om een nieuw leasecontract aan te gaan.
Laat u in deze situatie goed adviseren over de mogelijkheden. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen!

Door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Novens Accountants.

Van Deventer kan u helpen met o.a.