Kerstpakketten en belastingen


Het is bijna zover, de feestdagen en de tijd van het schenken van kerstpakketten aan relaties en/of werknemers. Hoe groot en/of duur wilt u de kerstpakketten maken dit jaar? U vraagt zich misschien af of en hoeveel kosten u kunt aftrekken van de belastingen en volgens welke belastingregeling. In de column van deze maand lichten we daarom kort toe wat de mogelijkheden zijn.  

Omzetbelasting en kerstpakketten voor uw relaties en werknemers

Werknemers
In beginsel mag u (wanneer u btw-belaste prestaties verricht) over de inkoop van goederen de btw als voorbelasting aftrekken. Dus ook de btw van kerstpakketten is aftrekbaar. Zolang de totale kosten per werknemer, zoals giften, verjaardagscadeaus, kantineverstrekkingen etc. en dus ook de kerstpakketten niet meer dan € 227 exclusief btw per jaar bedragen, is de btw aftrekbaar. De BUA (besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting) kan er echter voor zorgen dat deze btw toch niet aftrekbaar is. Wanneer de totale kosten de drempel van € 227 overschrijden, moet u een deel of alle teruggevraagde btw, terugbetalen. Wanneer u aan iedere werknemer gedurende het jaar verschillende geschenken geeft, zal ook de BUA voor iedere werknemer apart moeten worden beoordeeld.

Relaties
Voor de geschenken en kerstpakketten voor relaties geldt hetzelfde drempelbedrag van € 227 exclusief btw per jaar. Bij de relaties moet ook, net als bij het personeel, rekening gehouden worden met eerder in het jaar gegeven relatievoordelen, zoals bijvoorbeeld concerttickets of een dagje golfen. Wanneer u pakketten en/of geschenken aan relaties geeft die boven de drempel uitkomen, mag u de btw alleen verrekenen als de ontvangende partij minimaal 30% van de btw zou kunnen verrekenen als hij het pakket zelf zou hebben aangeschaft. 


Loonbelasting en kerstpakketten voor relaties en werknemers

Werknemers
In beginsel wordt een kerstpakket gezien als loon in natura voor de werknemer. De waarde van het kerstpakket is dus ook belast met loonheffingen. Maar er kan sprake zijn van bevoordelingen binnen de vrije ruimte. Dan hoeft u geen extra loonbelasting te betalen. Bedraagt de totale hoeveelheid van geschenken gedurende het jaar aan de werknemer minder dan 1,2% van de loonsom, dan blijft u binnen de zogenaamde vrije ruimte. U hoeft in dat geval geen extra loonbelasting te betalen. Mocht de totale waarde van de geschenken méér dan 1,2% van de loonsom bedragen, dan maakt de werkkostenregeling het mogelijk om de geschenken en/of kerstpakketten aan te wijzen als eindheffingsloon. Er wordt dan over het gedeelte dat boven de vrije ruimte uitkomt, 80% eindheffing geheven voor rekening van de werkgever. 

Relaties
Voor uw klantrelaties (geen particulieren) bent u natuurlijk geen loonheffing verschuldigd. Zij zijn in beginsel inkomstenbelasting verschuldigd over de waarde van hun ontvangen kerstpakket. Dit wordt later in deze column nog toegelicht.

Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en kerstpakketten voor relaties en werknemers

Werknemers
De gemaakte kosten voor geschenken en/of kerstpakketten zijn in beginsel gewoon aftrekbaar in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als u personeel geschenken geeft, is er echter sprake van een ‘beperkt zakelijk karakter’. Deze kosten zijn dus zogenaamde gemengde kosten, die voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting beperkt aftrekbaar zijn.
Als je de geschenken en/of kerstpakketten aanwijst als eindheffingsloon voor de loonbelasting, zoals hierboven beschreven, zijn de kosten bij de werkgever wél volledig aftrekbaar in de inkomsten- of vennootschapsbelasting, namelijk als loonkosten. 

Relaties
Uw relaties (geen particulieren) zijn in beginsel inkomstenbelasting verschuldigd over het ontvangen kerstpakket of geschenk. U kunt er dan voor kiezen om uw relatie de inkomstenbelasting te besparen en zelf een eindheffing bij de aangifte loonheffingen te betalen. Voor geschenken en/of kerstpakketten tot € 136 inclusief btw is er sprake van een eindheffing van 45%. Voor geschenken en/of kerstpakketten tot € 272 inclusief btw is er sprake van een eindheffing van 75%. Deze eindheffingen zijn kosten die vervolgens weer aftrekbaar zijn in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Is het kerstpakket of geschenk duurder dan € 272 inclusief btw, dan kunt u de eindheffing niet voor eigen rekening nemen. De ontvanger zal dan zelf inkomstenbelasting moeten betalen over de waarde van het ontvangen pakket of geschenk.

Kortom, er zitten enkele haken en ogen aan het verstrekken van geschenken en kerstpakketten aan uw personeel en/of uw relaties. Het is belangrijk om goed te kijken naar de mogelijkheden van het verstrekken van geschenken. U kunt er namelijk belasting op besparen. Laat u daarom goed adviseren. Ook rondom de feestdagen staan wij uiteraard klaar voor u om al uw vragen te beantwoorden. 

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Novens Accountants

Van Deventer kan u helpen met o.a.