Altijd actueel

Nieuws
Coronasteun dga's: gebruikelijk loon en hoge bv-schuld

Het kabinet komt directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die zijn getroffen door de coronacrisis met 2 maatregelen tegemoet. Zij mogen namelijk hun gebruikelijk loon aanpassen aan hun gedaalde omzet. Ook gaat de aangekondigde heffing op hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv een jaar later in: 2023 in plaats van 2022.

In het bestaande steunpakket zitten al diverse maatregelen waar dga’s nu al een beroep op kunnen doen, zoals de TOZO en uitstel van belastingbetaling. Maar nu heeft het kabinet een nieuw hulppakket op poten gezet met daarin ook specifieke oplossingen voor dga’s.

Gebruikelijk loon berekenen op basis van omzet
De eerste gaat over het gebruikelijk loon. Dat is het salaris dat de dga in de loonaangifte moet opnemen. Om te bepalen welk loon ‘gebruikelijk’ is, moet de dga kijken naar werknemers in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’.

In principe staat dit los van de omzet van de bv. Dus ook bij een lagere omzet moet de dga over het hele gebruikelijk loon loonbelasting betalen. Dat ‘knelt’ nu sommige branches door de coronacrisis hun omzet zien inzakken, stelt staatssecretaris Hans Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom mogen dga’s die in 2020 een omzetdaling voor de kiezen krijgen, ook een lager gebruikelijk loon hanteren. Dit loon is dan gerelateerd aan de omzet. De precieze uitwerking van de maatregel volgt nog, maar in 2009 is er een soortgelijk regime ingevoerd. Toen konden dga’s bijvoorbeeld het gebruikelijk loon over crisisjaar 2009 als volgt berekenen:

gebruikelijk loon in 2008 x omzet over de eerste helft van 2009
gedeeld door de omzet over de eerste helft van 2008

Wel zaten er destijds ook extra voorwaarden aan de regeling. Zo mocht de verlaging van het gebruikelijk loon niet leiden tot een hoger dividend of een hogere rekening-courantschuld.

Heffing op hoge bv-schuld naar 2023
De andere maatregel gaat over de eerder aangekondigde heffing op ‘excessieve’ leningen van dga’s bij hun eigen bv. Via deze leningen kunnen dga’s in de ogen van het kabinet de belastingheffing te lang uitstellen. Daarom is het voorstel om een grensbedrag in te voeren. Als het bedrag van de lening van de dga en de partner samen boven de € 500.000 uitkomt, is het meerdere automatisch belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Schulden voor een eigen woning zijn uitgezonderd.

De wet zou in 2022 in moeten gaan, maar het wetsvoorstel laat al een tijdje op zich wachten. Nu heeft het kabinet dus besloten om de invoering uit te stellen naar 2023. Op die manier krijgen dga's meer tijd om voor te sorteren op het grensbedrag. De Belastingdienst zou dan voor het eerst op 31 december 2023 de hoogte van de schuld peilen. Het wetsvoorstel gaat 'binnenkort' naar de Tweede Kamer, aldus Vijlbrief.


Bekijk ook