Altijd actueel

Nieuws
Versoepeling reiskostenvergoeding in de loonheffing
De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis aanleiding geven voor tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen. Zo is in het beleidsbesluit onder meer opgenomen dat de vaste reiskostenvergoeding onbelast mag blijven worden uitgekeerd tijdens de coronacrisis. Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. De staatssecretaris van Financiën J.A. Vijlbrief heeft echter in het beleidsbesluit geregeld dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding aanbiedt hier nu in deze thuiswerktijden geen gevolgen aan hoeft te verbinden. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Bron: HR Kiosk


Bekijk ook